Lähiruokaterminaali makuvakkaan

Lähiruoan arvostus on ollut jo pitkään nousussa. Arvostus näkyy mm. REKO-lähiruokapiirien vilkkaana toimintana. Näyttääkin siltä, että pitkään jatkunut lähiruokatrendi on kääntynyt pysyväksi ilmiöksi. Lähiruoan suosion nousulla voi nähdä monia kannustavia vaikutuksia. Lähiruoan käytön lisääminen edistää paikallisen maataloustuotannon ja elinkeinoelämän säilymistä ja kehittymistä. Lähiruoan etuna on myös ruoan parempi jäljitettävyys. Lisäksi lähiruoalla ja erityisesti paikallisilla ruokatuotteilla on oma yhteisöllinen merkityksensä.

Lähiruokaterminaalin avulla lähiruokaa paikallisiin keittiöihin

Makuvakka osuuskuntaan suunnitellun lähiruokaterminaalin tavoitteena on tuoda laadukas lähiraaka-aine entistä monipuolisemmin paikallisten keittiöiden käyttöön. Idea on syttynyt kuuntelemalla ravintolayrittäjien näkemyksiä ja tarpeita. Ammattikokkien puheesta kuuluu halu käyttää paikallisia raaka-aineita, mutta heillä ei yleensä ole resursseja etsiä ja tilata tuotteita erikseen useilta toimittajilta. Lähiruokaterminaali-idean tavoitteena on yhdistää yrittäjien lähiruokaostot, jolloin kaikkien tarvitsemat lähiraaka-aineet voidaan toimittaa keskitetysti ja kustannustehokkaasti.

Lähiruokaterminaali-ajatus tiivistetysti tarkoittaa, että tuottajat tuovat alueen ammattikeittiöiden yhteen kootun tilauksen Makuvakka osuuskunnan tiloissa sijaitsevan ruokaterminaalin kylmävarastoon, josta ne ovat noudettavissa tai tarvittaessa toimitettavissa asiakkaalle.

Lähiruokaterminaalin tavoitteena edistää erityisesti kauden kasvisten oikea-aikaista käyttöä, jolloin raaka-aineiden maku ja ravintoarvo ovat parhaimmillaan. Kausituotteita käyttäessä korostuvatkin raaka-aineen korkea laatu, ekologisuus ja taloudellisuus. Terminaalin kautta keittiöihin on tarkoitus toimittaa mm. vihanneksia, juureksia, perunoita ja kananmunia. Myös paikalliset jalosteet sopivat hyvin terminaalin tuotevalikoimaan. Terminaalin sijainti Makuvakka osuuskunnan yhteydessä mahdollistaa tiloissa toimivien yritysten tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisen. Suunnitelmissa olevia palveluja ovat esimerkiksi varhaisperunan myynti pestynä ja pakattuna sekä paikallisen leipurin leipätuotteiden myyminen.

Tarvitaan yhteistyötä

Lähiruokaterminaalin toteutuminen edellyttää yhteistyötä keittiöiden ja tuottajien kesken. Yhteistyöhön näyttäisi nyt löytyvän tahtotilaa ja useat suunnitelmista kuulleet ravintolat ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa olla mukana lähiruokaterminaalitoiminnan kehittämisessä. Nyt peräänkuulutetaankin keittiöiden lisäksi laajaa tuottajaverkostoa, jotta saadaan tarjontaan mahdollisimman monipuolinen valikoima laadukkaita lähiraaka-aineita. Lähiruokaterminaalitoiminnan aloituksen tiedonvälitystä ja viestintää tekevät Novidan koordinoimasta Eväskori – hankkeesta Paul-Erik Hakkarainen sekä Maakunnallisessa Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa – hankkeessa toimiva Heidi Jaakkola yhteistyössä. Yhteisenä tavoitteena on, että jo tulevana kesänä lähiseudun keittiöistä tarjotaan entistä useammin aitoja paikallisia makuja.

MAKUVAKKA OSUUSKUNTA AVAA MAHDOLLISUUKSIA ELINTARVIKEALAN YRITTÄJILLE

Lehdistötiedote. Huhtikuussa 2015 perustettiin muutaman innokkaan lähiruokayrittäjän toimesta Makuvakka Osuuskunta. Idea osuuskunnasta sai alkunsa kun Ukipolis Oy:ssä elintarvikealan kehittämishankkeita vetänyt Heidi Jaakkola oli jo useaan otteeseen elintarvikeyrittäjien kanssa keskusteluissa törmännyt samaan ongelmaan; pienimuotoisen lähiruokatuotannon aloittamisen kannattavuus kaatuu suuriin alkuinvestointeihin rakennettaessa elintarvikelainsäädännön vaatimukset täyttävät tilat. Samoin jo toimivan yrityksen tuotantosuunnan muutos jalostavampaan suuntaan törmää samaan ongelmaan. Samalla koko ajan enemmän puhutaan lähiruoan käytön lisäämisestä ja sekä suurkeittiöt että kaupat etsimällä etsivät lähiruokatuottajia jotka pystyisivät vastaamaan kysyntään.

Osuuskunta tarjoaa ratkaisumallin ongelmaan. Se vuokrasi käyttöönsä Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiriltä tyhjäksi jääneen ravintokeskuksen tilat ja muokkasi tilasta erilaisia valmistuskeittiömoduuleita elintarvikealan yrittäjille eteenpäin vuokrattavaksi. Tilan voi vuokrata päiväksi, viikoksi tai kuukaudeksi, tarpeen mukaan. Tilassa voi tehdä koetuotantoeriä, tai jopa pieniä sarjoja. Tiloista löytyy kattavasti laitekantaa leivontaan, paistamiseen, keittämiseen, sekoittamiseen ja vakuumipakkamiseen pienessä tuotantomittakaavassa, ja myös pelkästään kylmiö- ja pakastintilaa voi tarvittaessa vuokrata käyttöönsä. Tilat ovat nyt valmiit niin että ensimmäisiä vuokrasopimuksia voidaan lähteä tekemään heti. Osuuskunnan jäsenyys ei ole tilaa vuokrattaessa pakollista, mutta vuokrahinta on jäsenyyden kautta edullisempi. Vuokrahintoihin on laskettu myös moduuleittain siihen sisältyvien laitteiden käyttö. Lisämaksusta esim. kylmävalmistuskeittiön vuokraan voidaan tarvittaessa lisätä myös uunien käyttö, joten jokaiseen tarpeeseen varmasti löytyy ratkaisu.

Osuuskunnan pyörittämä vuokrakeittiö tukee paikallisesti hyvin ajatusta jonka mukaan Varsinais-Suomesta tehdään seuraavan kolmen vuoden aikana paikallisen ruoan hyödyntämisen mallimaakunta. Siihen on haettu Varsinais-Suomen ELY-keskukselta yhteismaakunnallista hanketta, jossa myös Vakka-Suomella on Ukipolis Oy:n kautta toteuttajarooli. Hanke on tiedonvälityshanke, jonka kautta myös osuuskunnan tiloissa tuotantoaan aloittelevat tai monipuolistavat yrittäjät tulisivat saamaan tietoa alan uusimmista käytännöistä ja tekniikoista sekä apua verkostoitumiseen muiden alan yrittäjien kanssa koko maakunnan laajuisesti.
Hankkeen alkamisen mahdollisuudet selvinnevät syksyn aikana, ELY-keskuksen aikataulujen mukaan. Myös Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida on suunnitellut toteuttavansa tiloissa hanketta jolla saataisiin mm. kehitettyä toimintamalli lähiruoan jalostuksen opetukseen sekä syvempään oppilaitos-yritys -yhteistyöhön elintarvikealalla.

Osuuskunnan tilan yhteyteen on mahdollisuus rakentaa monenlaista muutakin toimintaa lähiruoan ympärille. Usealla paikkakunnalla suuren suosion saavuttanut facebookissa toimiva REKO -lähiruoan osto- ja myyntirinki olisi mahdollista järjestää sairaalan parkkipaikalla kerran viikossa. REKO –toimintaan ovat tervetulleita kaikki tuottajat vaikka eivät muuten osuuskunnan toiminnassa mukana olisikaan.

Paikallisella ruoalla on tärkeä rooli niin yksittäisen kuluttajan hyvinvoinnin kuin paikallistaloudenkin kannalta. Osuuskunnan tavoitteena onkin olla lähiruokatoimijat yhteen kokoava taho, saada alkutuottajat, jalostajat, ravintolat, suurkeittiö, logistiikka ja koulutus joko mukaan osuuskuntaan tai toimimaan osuuskunnan tiloissa ja sitä kautta synnyttää uudenlaista yhteistoimintaa.

Lisätietoja: Heidi Jaakkola, osuuskunnan hallituksen jäsen,
puh. 0407308033, heidi.jaakkola@uusikaupunki.fi

Makuvakan verkkosivut

Tervetuloa Makuvakan juuri avatuille verkkosivuille. Sivuston rakennustyöt ovat vielä käynnissä – pahoittelemme mahdollista häiriötä.

Tässä Blogissa voit jatkossa seurata ajankohtaisia asioita ja osaajiemme näkökulmia mm. lähiruoasta ja mahdollisuuksista sen ympärillä