Toiminta-ajatus

Makuvakka tarjoaa elintarvikealan yrityksille tai yrittäjiksi aikoville mahdollisuuden liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen pienin investoinnein. Yhteisenä tavoitteena on paikallisen raaka- aineen jalostamisen lisääminen ja jalostusarvon nosto ja se, että ruokasesonkeja hyödynnettäisiin maksimaalisesti.

Osuuskunnan tavoitteena on konkreettisesti yhdistää alkutuottajat, jalostajat, ravintolat, suurkeittiö, logistiikka ja koulutus joko mukaan osuuskuntaan tai toimimaan osuuskunnan tiloissa.

Projektit

Osuuskunnan toimintaan liittyy myös monenlaiset lähiruokatuotannon vauhdittamiseen tähtäävät hankkeet. Tällä hetkellä ei käynnissä olevia hankkeita.

Reko –lähiruokarinki

REKO Uusikaupunki on Facebookissa toimiva suljettu ryhmä, jonka jäseniksi ovat tervetulleita kaikki lähiruuasta kiinnostuneet, niin tuottajat kuin kuluttajat.

Ryhmä on tarkoitettu suoraksi kanavaksi tuottajan ja kuluttajan välillä. Ylläpito hyväksyy tuottajat, joilla on oikeus ilmoittaa ryhmässä myymistään tuotteista. Tietyissä tapauksissa ylläpitäjät voivat toimia viestien välittäjinä tuottajan ja kuluttajan välillä. Ryhmässä ei ole tarkoitus myydä mitään muuta kuin em. tuottajien tuotteita, sekä ylläpidon luvalla kausiluontoisesti esim. kalaa, tuoreita marjoja, sieniä tai hedelmiä.

Tuottajan ilmoittaessa tulevasta toimituksesta, ryhmäläiset tekevät tilauksensa kommentoimalla ilmoitukseen, tai muulla tuottajan toivomalla tavalla.

Tuotteiden maksut hoidetaan tuottajan määrittelemällä tavalla: Tuotteet maksetaan ennen tuotteiden toimittamista, tuotteen vaihtaessa omistajaa tai laskuperusteisesti jälkeenpäin. Tuottaja sitoutuu toimittamaan tilatut tuotteet noudettavaksi sovitusta paikasta ja sovittuna aikana, sovitulla aikataululla. Kuluttaja sitoutuu noutamaan ja maksamaan tilaamansa tuotteen.

Tilauksiin, hintoihin, toimituksiin, ym. vastaaviin aiheisiin liittyvä keskustelu käydään julkisesti ryhmässä hyvässä hengessä. Reklamaatiot tuottajille tehdään yksityisviestein ja niistä informoidaan myös ylläpitoa.

Myyt pääasiassa omaa tuotantoasi. Voit tehdä yhteistyötä toisen lähialueen ruoantuottajan kanssa täydentääksesi tuotekoria, mutta se on selkeästi tuotava esiin. Kaikki ruoantuottajat velvoitetaan avoimuuteen ja yhteydenpitoon sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Reko-malli rakentuu molemminpuoliselle luottamukselle, jota pidetään yllä hyvällä ja asiallisella informaatiolla puolin ja toisin.

Jako tapahtuu kerran viikossa sovittuna aikana, yleensä iltaisin n. klo 17-19 välillä.

Reko-toiminta alkaa Uudessakaupungissa syksyn sadon valmistumisen myötä, seuraa ilmoittelua Makuvakan facebook –sivuilla ja liity jäseneksi ryhmään REKO Uusikaupunki!
Reko-toimintaa koskevia kommentteja jakoajoista, päivistä ja kellonajoista otetaan mielellään vastaan.

Kommentit suljettu.